Jótállási feltételek

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 248. §á - ban foglaltakra és a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. Rendelet alapján az alábbi feltételek mellett vállal jótállást:

1. A jótállás időtartama átadástól számítva 3 hónap, vagy 2000 kilométer.

2. A jótállás időtartama a szolgáltatás igénybevétele után, a fogyasztó vagy megbízottja részére való átadástól, a kiállított számla keltétől számítandó.

3. A megrendelő a jótállási igényét a szolgáltatás alkalmával kapott számla bemutatásával, a hiba észlelése után, a jótállási időszakon belül történő írásbeli bejelentéssel érvényesítheti.

4. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha

a) az alkatrészt a megrendelő hozta,

b) a hiba természetes elhasználódás következménye,

c) természetes elhasználódás miatt a beszabályozás sikertelen.

     Megjegyzés a 4.a) ponthoz:
     
     A megrendelő által hozott alkatrészeket a vállalkozó szemrevételezéssel ellenőrzi. Amennyiben hibát nem állapít meg, az alkatrészt beszereli, de ezekre az alkatrészekre jótállást nem vállal. A megrendelő által hozott alkatrész, anyag rejtett hibája esetén a vállalkozót jótállási kötelezettség nem terheli. Hibás alkatrész beszerelését a vállalkozó nem vállalhatja.

5. A jótállás feltételeként a vállalkozó a javítással kapcsolatban műszakilag indokoltan előírhat meghatározott futásteljesítményhez kötött, gyári előírásokkal azonos, kötelező - nem díjmentes - átvizsgálást, beszabályozást, karbantartást, olajcserét stb.

6. Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha

a) a megrendelő a gépkocsira érvényes átvizsgálásokat, karbantartást egyáltalán nem, vagy nem a megadott km-határérték elérésekor végezteti el,

b) a gépkocsin a javított részt, a javítást végző vállalkozón kívül más megbontja, átalakítja, javítja,

c) a gépkocsin a javított egység megsérül, megsemmisül (elemi csapás, baleseti sérülés),

d) a gépkocsit nem a gyártó által adott kezelési utasításnak megfelelően, ill. szakszerűtlenül üzemeltették. (szakszerűtlen átalakítás, chiptuning, stb.)

7. Szakszerűtlen kezelésnek minősül, ha

     a) nem az előírt üzemanyagot, kenőanyagot használják,

     b) a gépkocsit nem megfelelő módon tárolják,

d) a meghibásodás után tovább üzemeltetik, ami további alkatrészek rongálódását idézi elő,

e) a gépkocsit autó versenyen használják,

f) a gépkocsit gépjárművezetés-oktatásra használják,

g) a gépkocsit nem rendeltetésszerűen használják.

8. Nem vonatkozik a jótállás az izzókra, valamint a különböző üvegféleségek, műanyag búrák, burkolatok meghibásodására, törésére, kopó alkatrészek kopására (fékbetétek, tengelykapcsolók, gumi alkatrészek, ablaktörlők, biztosíték, stb.)